30
0.1 - 15
: 2
: 0.2 .
1 - 200
10 - 2000
+
: 9
: 505.15 .
- FACEBOOK
10
P1007993XXX
12
P17535XXX
11
P1006852XXX
10.5
P22258XXX
10
P1005839XXX
10.5
P44743XXX
11
P1005902XXX
10.5
P1006123XXX
11
P71662XXX
12
P1005307XXX
   
     
0.05 0.051 53
2 5.61 30
5 9.51 20
5 141 31
10 191 20
10 281 30
50 951 20
50 1401 30
100 1901 20
100 2801 30
100 9101 105
500 9501 20
500 14001 30
1000 19001 20
1000 28001 30
2000 38001 20
2000 56001 30
5000 95001 20
5000 140001 30
   
     
#
28990.050.05
Clay
Larson

Dzintars
Kunickis

Elena
Topanova
28980.050.05

28970.050.05
Vasya
Babey
Dzintars
Kunickis

Elena
Topanova

28960.050.05
Dzintars
Kunickis


Elena
Topanova

28950.050.05

Elena
Topanova
Dzintars
Kunickis


28940.050.05
Dzintars
Kunickis

Clay
Larson
Elena
Topanova
Inna
Mashkovsky
289351428920.050.05


Clay
Larson


28910.050.05
Dzintars
Kunickis
Clay
Larson

Elena
Topanova

28900.050.05

Dzintars
Kunickis